Hvad kan du bruge gruppen til:

  • I samarbejde med andre ligestillede får du mulighed for at blive mere bevidst om dine ressourcer og barrierer ift. at få en hverdag, -herunder mad/spisevaner til at fungere bedre.

  • Du vil stifte bekendtskab med mentale redskaber og strategier, som kan være med til at du får lettere ved at mestre de udfordringer du har i forhold til mad/livsstil.

  • Arbejde med nye strategier.

  • At blive opmærksom på egne værdier og få støtte og sparring til at arbejde med dine personlige delmål.

Hvad vil være godt at kunne i forvejen:

  • At du kan være åben og motiveret for at arbejde med dine psykiske udfordringer og personlige delmål i gruppe.

  • At du kan koncentrere dig og være psykisk til stede.

  • At du kan forholde dig til de andre i gruppen.

  • At du kan møde stabilt.

Hvad kan der foregå i gruppen:

Gennem samtale og oplæg kombineret med øvelser og praktiske aktiviteter arbejder du med dine personlige mål/værdier. I denne gruppe vil det hovedsageligt være sammenhængen mellem mad og psyke.

Vi tager udgangspunkt i fælles temaer, som f.eks. kan være værdier, livs-og madhistorie, skyld/skam, mestringsstrategier, vaner, øvelse i ”at være til stede”- opmærksomhed på ”nuet”, delmål, kostsammensætning. Mindful spisning.

Der lægges op til hjemmeopgaver, hvor du bl.a.  kan arbejde med din bevidsthed på vaner og ændring af vaner.

Hvor, hvornår og hvor mange:

Mandage

Udvalgte datoer.

Der vil være pauser undervejs.

Lokale 1.5 i Center for Mestring.

Der er plads til 4 deltagere.

Gruppeleder: Tove Møller Jensen

Der er mødepligt og hvis du er forhindret er det vigtigt at du melder afbud - Du skal vide, at du er ventet, ønsket og nødvendig.