Opstart

Alle borgere som visiteres til gruppeforløb i Center for Mestring kommer til en indledende samtale, hvor formålet er at afklare mål, ressourcer og vanskeligheder hos den enkelte, således at forløbet bedst muligt lever op til personens ønsker og behov.

Gruppeforløb

I Center for Mestring har vi et bredt udvalg af gruppetilbud. Via arbejdet i grupperne kan der opnås øget indsigt i egne ressourcer, begrænsninger og handlemønstre.

Nogle gange arbejdes der fokuseret med mestringsstrategier og andre gange vil aktiviteterne i gruppen kunne aflede fra det, der er svært. I en tryg ramme gives mulighed for at udfordre problemstillinger og dermed arbejde på en udvikling i retning af et mere tilfredsstillende og meningsfyldt hverdagsliv.

Indhold

Vi arbejder med læring gennem deltagelse i praktiske aktiviteter kombineret med samtaler, der fører til øget indsigt i egne handlemønstre og strategier. Vi har fokus på både den mentale og den fysiske sundhed.

De grupper vi tilbyder varierer i indhold, varighed og form. I grupperne er der mulighed for at arbejde med det, der giver mening for den enkelte. Der kan være fokus på udvikling af kompetencer i et arbejdsmarkeds-rettet perspektiv, fokus på udvikling og vedligeholdelse af sociale og individuelle færdigheder, eller fokus på vedligeholdelse af nuværende funktionsniveau.

Aktiviteterne man mødes om kan være praktiske, kreative, rekreative eller samtale-baserede.