Hvad kan du bruge gruppen til:

  • At fordybe dig

  • At udfordre dig selv i at prøve noget nyt

  • At være sammen med andre

  • At arbejde selvstændigt eller sammen med andre

  • At træffe valg

  • At påbegynde og afslutte et projekt


Hvad vil være godt at kunne i forvejen:

Det kræver ingen kunstneriske forudsætninger at deltage, men blot lysten og interessen.

Du skal kunne møde op på billedskolen, Regimentsvej 5.

Du skal være indstillet på at arbejde med bundne opgaver.

 

Hvad kan der foregå i gruppen:

Vi arbejder med forskellige projekter, hvor der vil være bundne opgaver.

Vi anvender forskellige teknikker og materialer:

Lærred, papir, tryk, ler

Hvor, hvornår og hvor mange:

Fredag kl. 9-12.30.

Vi holder en pause i løbet af formiddagen.

Billedskolen, Regimentsvej 5, 8800 Viborg

Der er plads til 10 deltagere. Der er to medarbejdere i gruppen.

Der er mødepligt og hvis du er forhindret er det vigtigt at du melder afbud - Du skal vide, at du er ventet, ønsket og nødvendig.