Hvad kan du bruge gruppen til:

  • Opleve glæden ved fysisk aktivitet
  • Vedligeholde / styrke fysisk formåen – øge muskelstyrke, bedre kondition, balance
    og koordination
  • Aflede tankerne fra sygdom eller problemer
  • Arbejde med egne grænser
  • Træne sociale færdigheder
  • Være en del af et fællesskab

Hvad vil være godt at kunne i forvejen:

  • At du er motiveret for at komme ud i naturen på cykel.

Hvad kan der foregå i gruppen:

Vi starter kl. 9.00 med fælles planlægning i Caféen.

Der er gratis kaffe/te og mulighed for at købe brød.

Cirka 9.30 cykler vi til en nærliggende skov, hvor vi kører
på stier og spor. Turen er planlagt så alle kan være med.

Hvor, hvornår og hvor mange:

Fredag kl. 9 – 11.45

Der er plads til 10 borgere i gruppen.

Der er 2 medarbejdere tilknyttet gruppen - i perioder deltager også 1 ergoterapeutstuderende.

Der er mulighed for omklædning og bad i Center for Mestring. Vær opmærksom på, at klæde dig på, så det passer til aktiviteten og vejret. Vi har MTB-cykler (almindelige og el) og hjelme til udlån. Brug af hjelm er obligatorisk.
Efter turen gør vi cyklerne rene.

Der er mødepligt og hvis du er forhindret er det vigtigt at du melder afbud - Du skal vide, at du er ventet, ønsket og nødvendig.