Hvad kan du bruge gruppen til:

  • At blive klogere på dig selv og det samspil du har med andre mennesker
  • Være sammen med ligestillede unge
  • Øve dig i det sociale samvær
  • Opdage dine muligheder og ressourcer
  • Modvirke isolation og ensomhed
  • Have en mulighed for at skabe et netværk
  • Have et sted at kunne vende glæder, sorger og udfordringer.

Hvad vil være godt at kunne i forvejen:

At have lysten til, at være sammen med andre unge.

Hvad kan der foregå i gruppen?

Vi tager udgangspunkt i de ønsker, som du og de andre unge har til hvad vi skal lave. Vi stiller få og små krav til den enkelte – ud fra dine ressourcer og aktuelle trivsel - og det er altid dig selv, der bestemmer, hvad du ønsker at deltage i.

Aktiviteterne i ungegruppen veksler mellem samtale, kreative aktiviteter, spille spil eller PlayStation, lave puslespil m.fl. Af og til bager vi, tilbereder mad til fællesspisning, tager på ture ud af huset og ellers hygger vi os sammen på andre måder.

Der vil altid være kaffe på kanden og et eller andet at spise.

Hvor, hvornår og hvor mange:

Ungegrupperummet på 2. sal
Mandage 12.30 - 14.30
Onsdage 12.30-14.30
Torsdage 12.30 - 14.30

Du kan komme i Ungegruppen en eller to gange om ugen alt efter dine ønsker og behov.


Antallet af unge der kommer varierer meget – mellem nogle få til omkring 10.


Du skal vide at du er ventet, ønsket og nødvendig.