Der er nedsat et borgerråd i Center for Mestring, som består af 7 borgerrådsrepræsentanter. Borgerrådet indgår i et samarbejdsråd med afdelingsleder for Center for Mestring og 2 medarbejdere.

I Center for Mestring afholdes der borgerrådsmøder ca. hver 2. måned.

Borgerrådet repræsenterer Center for Mestring i forhold til Social- og Sundhedsudvalget, som indkalder til fællesmøder 2 gange pr. år.

Medlemmer

Borgerråd Center for Mestring 2021

Borgere:

Anne Grethe Sørensen

Jacob Smith

Frank Pedersen

Anne Roed

Else Marie Thomsen

Helle Bendtsen

Tom Meldgaard

Medarbejdere:

Lisbet Momme

Heidi Kristensen

Pernille Nørgaard Kolk

Borgerråd fællesmail: brdv2014@gmail.com

Mødeplan 2021

  • 25. februar, kl. 9.00-11.00
  • 22. marts, kl. 9.00-11.00
  • 7. juni, kl. 9.00-11.00
  • 16. august, kl. 9.00-11.00
  • 13. oktober, kl. 9.00-11.00
  • 2. december, kl. 9.00-11.00 

Herudover er der deltagelse i Borgerråd på tværs og halvårlige møder med Social- og sundhedsudvalget.