Der er nedsat et borgerråd i Center for Mestring, som består af 7 borgerrådsrepræsentanter. Borgerrådet indgår i et samarbejdsråd med afdelingsleder for Center for Mestring og 2 medarbejdere.

I Center for Mestring afholdes der borgerrådsmøder ca. hver 2. måned.

Borgerrådet repræsenterer Center for Mestring i forhold til Social- og Sundhedsudvalget, som indkalder til fællesmøder 2 gange pr. år.

Medlemmer

Borgerråd Center for Mestring 2022

Borgere:

Bo Hegelund

Else Marie Thomsen

Frank Pedersen

Jacob Smith

Karina Torp Nørgaard

Lissy Larsen

Tom Meldgaard

Medarbejdere:

Lisbet Momme

Heidi Kristensen

Pernille Nørgaard Kolk

Borgerråd fællesmail: borger.cfm@gmail.com

Mødeplan 2022

  • 7. februar
  • 21. marts
  • 16. maj
  • 15. august
  • 10. oktober
  • 30. november 

Herudover er der deltagelse i Borgerråd på tværs og halvårlige møder med Social- og sundhedsudvalget.