Der er nedsat et borgerråd i Center for Mestring, som består af 7 borgerrådsrepræsentanter. Borgerrådet indgår i et samarbejdsråd med afdelingsleder for Center for Mestring og 2 medarbejdere.

I Center for Mestring afholdes der borgerrådsmøder ca. hver 2. måned.

Borgerrådet repræsenterer Center for Mestring i forhold til Social- og Sundhedsudvalget, som indkalder til fællesmøder 2 gange pr. år.

Medlemmer

Borgerråd Center for Mestring 2022

Borgere:

Casper V. Hagen

Else Marie Thomsen

Frank Pedersen

Jacob Smith

Karina Torp Nørgaard

Lissy Larsen

Tom Meldgaard

Medarbejdere:

Lisbet Momme

Heidi Kristensen

Pernille Nørgaard Kolk

Borgerråd fællesmail: borger.cfm@gmail.com

Mødeplan 2023

  • 17. april
  • 12. juni
  • 28. august
  • 30. oktober
  • 6. december

Herudover er der deltagelse i Borgerråd på tværs og fællesmøde med Socialudvalget