Der er nedsat et borgerråd i Psykiatrisk Rehabilitering, i Center for Mestring, som består af borgerrådsrepræsentanter, afdelingsleder samt en medarbejder. Borgerrådet indgår i et samarbejdsråd med afdelingsleder for Center for Mestring og 2 medarbejdere.

I Center for Mestring afholdes der borgerrådsmøder ca. hver 2. måned.

Borgerrådet repræsenterer Center for Mestring i forhold til Social- og Sundhedsudvalget, som indkalder til fællesmøder 2 gange pr. år.

Medlemmer

Borgerråd Center for Mestring 2024

Borgere:

Else Marie Thomsen

Jacob Smith

Karina Torp Nørgaard

Lissy Larsen

Tom Meldgaard

Dorthe Elkjær

Jacob S. Pedersen

Medarbejdere:

Heidi Kristensen

Sara Breiner Mølgård

Borgerråd fællesmail: borger.cfm@gmail.com

Mødeplan 2023

  • 17. april
  • 12. juni
  • 28. august
  • 25. oktober
  • 6. december

Herudover er der deltagelse i Borgerråd på tværs og fællesmøde med Socialudvalget