Dette er et kursusforløb, hvor der er fokus på både diagnosen ASF og det at være pårørende.

Måske har du oplevet at blive frustreret og følt, at du ikke slår til, når din pårørende med ASF ikke trives.

Erfaring viser, at indsigt i diagnosen og det at møde andre i samme situation hjælper både dig og din pårørende med ASF.

Hvis du er forælder, søskende, ægtefælle/kæreste eller nær ven med en, som har Autisme Spektrum Forstyrrelse, så er dette kursus noget for dig.

Tidspunkt

Torsdage kl. 15.30 - 17.15
Kurset forløber over 7 gange + 1 opfølgning
Første gang er 27. oktober
Sidste gang er 9. februar
Opfølgning: 9. februar 2023

Sted

Recovery-skolen Viborg
Lokale 1.1
Søndersøparken 16
8800 Viborg

Undervisere

Kirsten Aakmand Pedersen
Orla Jokumsen

Målgruppen er pårørende bosiddende i Viborg Kommune.

Inden kursus-start vil du blive inviteret til en indledende samtale med underviserne.

Tilmelding

Fra 1. juni til 6. oktober på mestring.viborg.dk/recovery-skolen.
Inden kursusstart vil du blive inviteret til en indledende samtale med underviserne.

Spørgsmål

Vedrørende kursus eller tilmelding kontakt underviserne på tlf. 2330 1704.