Et kursusforløb, hvor der er fokus på både diagnosen Autisme Spektrum Forstyrrelsen (ASF), og det at være pårørende.

Måske har du oplevet at blive frustreret og følt, at du ikke slår til, når din pårørende med ASF ikke trives.

Erfaring viser, at viden om diagnosen og det at møde andre i lignende situation, hjælper både dig og din pårørende med ASF.

Hvis du er forælder, søskende, ægtefælle/kæreste eller  nær ven med en, som har ASF, og du gerne vil:

• have opdateret din viden om ASF
• udveksle erfaringer med andre i lignende situation
• udvikle mestringsstrategier for dig selv
så er dette kursus noget for dig

Tidspunkt

Torsdage kl. 15.30 - 17.15
Kurset forløber over 8 gange
Første gang er 3. oktober 2024
Sidste gang er 12. december 2024
Der er ingen undervisning d. 17. oktober, 7. november og 28. november.

Sted

Recovery-skolen Viborg
Søndersøparken 16
8800 Viborg

Undervisere

Orla Jokumsen
Kirsten Aakmand Pedersen

Tilmelding

Fra 1. juni 2024 til 11. september 2024 via boksen nedenfor.

Inden kursus-start vil du blive inviteret til en indledende samtale på 20 minutter.

Spørgsmål

Vedrørende kursus eller tilmelding kontakt underviserne på tlf. 87 87 71 01.