Dette er et kursus, hvor der er fokus på både diagnosen Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og på det at være pårørende. Måske har du prøvet at være frustreret og følt, at du ikke slår til, når din pårørende med ASF ikke trives.

Erfaring viser, at indsigt i diagnosen og det at møde andre i samme situation hjælper både dig og din pårørende med ASF.

Hvis du er forælder, søskende, ægtefælle/kæreste eller nær ven med en voksen, som har ASF, og du gerne vil:
• have opdateret din viden om ASF
• udveksle erfaringer med andre i lign. situationer
• udvikle mestringsstrategier for dig selv
så er dette kursus noget for dig.

Tidspunkt

Torsdage kl. 15.30 - 17.15
Kurset forløber over 7 gange
Første gang er 16. november 2023
Sidste gang er 25. januar 2024

Sted

Recovery-skolen Viborg
Søndersøparken 16
8800 Viborg

Undervisere

Orla Jokumsen
Kirsten Aakmand Pedersen

Tilmelding

Fra 1. juni 2023 til 26. oktober 2023 via boksen nedenfor.

Inden kursus-start vil du blive inviteret til en indledende samtale på 20 minutter.

Spørgsmål

Vedrørende kursus eller tilmelding kontakt underviserne på tlf. 87 87 71 01.